Crossfire Series Book 2: Reflected in You by Sylvia Day

Reflected in You Tagalog VersionReflected in You by Sylvia Day

Gideon Cross. Kung gaano siya kaguwapo at kaperpekto sa labas, ganoon din katindi ang sugat at pagdurusang nasa loob niya. Isa siyang maliwanag at maalab na apoy at napaso ako ng pinakamadilim na mga ligayang dulot niya. Hindi ako makalayo. Ayoko. Siya ang adiksyon ko… ang bawat pagnanasa ko… akin.

Magkasing-lupit ang aming nakaraan, at gaya niya ay nagdurusa rin ang loob ko. Imposibleng maging kami. Masyadong mahirap, masyadong masakit… maliban na lang kapag perpekto iyon. Iyong mga sandali kung kailan ang matinding pagnanasa at desperadong pagmamahal ang pinakamagandang kabaliwan. Pinagbuklod kami ng aming pangangailangan. At dadalhin kami ng aming kapusukan lampas pa sa aming hangganan patungo sa pinakamatamis at pinakamasidhing bingit ng pagkahumaling…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s