Wiccan Book 3: Enticed

Wiccan Book 3: Enticed by Elise EstrellaWiccan Book 3: Enticed
Written: 2012
Released: 2013

Alam ni Soraya na hindi siya mag-aasawa. Kung talagang mahal niya ang isang lalaki, alam niya sa sarili niya na hindi niya kakayaning ilagay ito sa panganib. Dahil sa sumpa sa kanilang pamilya, hindi siya puwedeng ma-in love. Hindi niya maaaring mahalin nang tuluyan si Kendrick dahil para na rin niya itong inihatid sa libingan nito.

Pero dahil alam niyang kailanman ay hindi sila puwedeng magsama ng binata, she wants something from him.

At iyon ay isang gabi sa piling nito.

PREVIEW
“Excuse me,” paalam ni Soya bago tumayo mula sa mesa. “Narinig ko yata ’yong oven. Ako na ang maglalabas ng brownies, Thea,” sabi nito bago sila iniwan para magtungo sa kusina.

Parang napigtal ang pasensya ni Kendrick doon. Pasensyoso siyang tao pero nakakapikon talaga itong si Soraya. Hindi niya alam kung bakit. Wala dapat dahilan. Basta ang alam niya, may galit ito sa kanya na hindi niya alam kung ano at hindi siya iyong tipo ng tao na kayang palampasin iyon.

“Excuse me lang din,” sabi niya bago tumayo mula sa sariling upuan para sundan ang dalaga sa kusina. Naabutan niya itong nakatungo sa oven kung saan hinihila nito palabas ang isang baking tray ng mabangong brownies. Na-distract siya, una ng pang-upo ng dalaga. She had a very cute butt. Ikalawa, ng amoy ng brownies.

Pero nang bumaling ito patungo sa counter ay nagkaroon yata siya ng frostbite sa lamig ng tingin na tinapon nito sa kanya, natauhan siya.

“May problema ka ba sa ’kin?” tanong niya na mababa ang tinig para hindi marinig ng mga nagtatawanan pa sa dining room ang boses niya.

“Bakit ako magkakaproblema sa ’yo?” tanong nito na namimilog pa ang magagandang animé eyes.

At bakit niya naisip na maganda ang mga mata nito? Hindi siya mahilig sa bilugang mga mata. Chinita ang gusto niya.

“I don’t really know you,” patuloy nito.

“’Yon na nga. Hindi mo ako kilala,” frustrated niyang balik. “Pero bakit parang may galit ka sa ’kin?”

“Wow, Kuya,” sarkastikong saad nito na ibinaba ang baking pan sa ibabaw ng isang hot pad sa kitchen island. “Special ka? Kanina lang kita nakilala, magtatanim na ako ng galit sa ’yo?”

Lalapit sana siya rito pero kumuha ito ng isang malaking kutsilyo at sinimulang i-slice ang brownies. Nanatili siya sa kinatatayuan. Buti na iyong safe.

Humalukipkip siya. “Hindi ako manhid. Nararamdaman kong galit ka sa ’kin. Stop with the passive-aggressive crap. Kung may problema ka sa ’kin, sabihin mo nang maayos natin ’to.”

“I’m not being passive-aggressive.” Mapang-asar pa itong tumawa. “Believe me, kung galit ako sa ’yo, malalaman mo ’yon.”

Ano kaya ang problema nito?

Dahil sa kaiisip kung anong issue nito sa kanya, nanatili siya sa tapat nito para panoorin ito habang naghihiwa ito ng brownies na para bang may sinusundan itong ruler. Nakakunot ang noo nito at halatang iritado pero hindi siya nito tiningala.

Her hair was in a loose bun at the back of her head. May ilang hibla na nahuhulog sa gilid ng mukha nito at kumukurba sa leeg nito at sa likod ng tainga. Kulot ang buhok ng dalaga. Hindi iyong kinky. She had big curls na alam niyang ginagastusan pa ng ibang babae para lang maging ganoon ang buhok. Hindi siya mahilig sa kulot. Sa katunayan, wala siyang naging crush or girlfriend na kulot. Kaya hindi niya alam kung bakit ganoon na lang siya kainteresado sa hitsura ni Soraya.

Hindi rin siya nagkainteres sa suplada at mataray. Gusto niya iyong mga masayahin na bubbly na cheerleader type. Hindi kumplikado ang mga ganoon. Hindi katulad nito na mukhang challenge. Parang nabuhay ang dugo niya sa naisip. He loved challenges and had never back down from one.

What if I seduce her?

Bakit nga hindi? She had a gorgeous body. She was petite but full figured, with curves that he’d love to follow with his hands. She also had awesome breasts. Breast man siya. Mahirap hindi maging breast man sa ganda ng dibdib ng mga babae.

Soya’s breasts were full and well-shaped. Hinayaan niya ang sariling isipin ang magiging sukat ng mga iyon sa kanyang mga palad, or the feel of them in his mouth…

Lumipad ang mga paningin niya pabalik sa mukha nito mula sa pinapantasyang mga dibdib nang madinig niyang suminghap ito. Halos manlisik sa galit ang mga mata nito na tila ba nabasa nito ang biglang pumasok sa isip niya.

(C) Bookware Publishing Corporation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s