Wiccan Book 2: Enthralled

Para kay Georgette.

Wiccan Book 2: Enthralled by Elise EstrellaWiccan Book 2: Enthralled
Written: 2012
Released: 2013

Kahit hindi pa i-consider ni Cordelia na kamukha ni Joshua Robles ang lalaking kaniig niya gabi-gabi sa kanyang panaginip, matitipuhan pa rin niya ang head of security ng Insular Hotel. He was so sexily male at agad siyang na in lust dito.

Hindi siya malandi, pero aaminin niyang hindi rin siya mala-Maria Clara. Ang tendency niya ay habulin kung ano ang gusto niya, at iyon ang unang pagkakataon matapos ang kanyang first and last relationship na nakakita siya ng lalaking talagang gusto niya. It would be interesting to find out kung mutual ba ang damdaming iyon.

Ngunit mukhang magiging challenge ang Joshua na ito. Man of few words ang binata na misteryoso. Intriguing. Irresistible.

Cordie was going to enjoy learning everything about him….

PREVIEW
Iritado si Joshua Robles nang araw na iyon. Hindi siya nakakatulog nang maigi nang mga nakaraang gabi. Okay lang sana. Sanay siya na walang tulog. Noong nasa NBI pa siya, minsan inaabot siya ng ilang araw na puyat. Pero dahil iyon sa trabaho at hindi dahil sa laman ng mga panaginip niya.

Para siyang teenager na gabi-gabi dinadalaw ng isang dream woman para lamang tuksuhin siya hanggang sa mabaliw-baliw na siya sa pagnanasa para lamang iwan siya kapag bigla siyang nagising.

Punyemas.

Nagsalin siya ng kape sa isang mug. Ikaapat na mug na yata niya ng kape iyon nang araw na iyon. Kung dadaan siya sa blood typing ng kaibigang doktor na si Bennett, sigurado niyang blood type B siya.

B for Benguet Blend.

Hindi niya alam kung dahil ba sa kape o dahil hindi siya sanay na may sekretarya kaya muntik siyang mapalundag nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa.

“Mr. Robles, Miss Medrano is here to see you,” sabi ng babae.

Binayo niya ang dibdib bago pinindot ang isang buton sa intercom. “Salamat, Suzanne. Please send her in.”

’Nyemas na Ethan ’yon.

Sino ba kasi nagsabi rito na bigyan siya ng magarang opisina at ng isang sekretarya? Head of security siya. Dapat hands-on ang trabaho niya at hindi siya nakatago sa isang opisina, naghihintay para bigyan ng tour ang isang VIP. Hindi siya usher na humaharap sa bisita. Bodyguard siya…

Buti na lang at na-control niya ang reaksyon nang magbukas ang pinto at pumasok, hindi si Cleopatra Medrano na nobya ng isa sa kanyang mga best friends, kundi isang magandang estranghera.

Saglit itong natigilan nang magtama ang kanilang mga mata at tila ba hinila siya ng panaginip niya nang nagdaang gabi. Hindi siya nagkakamali. Ito ang kasama niya sa kama.

Those were her lips that parted to receive his kisses and that was her body welcoming his. Nararamdaman pa niya ang maliliit na kagat ng mga kuko nito sa kanyang likod nang madala ito ng ligaya. Nakatatak sa kanya ang haplos ng malalambot nitong mga kamay sa kanyang balat habang sabay silang naghahabol ng hininga.

“Mr. Robles?” tawag ng sekretarya at muli siyang napatingin dito. “Is there anything else, Sir?”

“No, Suzanne. Thank you,” aniya na garalgal ang tinig.

Hindi niya namalayan nang lumabas ng silid si Suzanne. Nakasentro lamang sa babaeng malapit sa pinto ang kanyang buong mundo nang mga oras na iyon.

Sabi ni Ethan, lahat daw ng Medrano ay magaganda. Hindi nagsinungaling ang kaibigan.

She wasn’t as tall as Cleopatra. Her body was curvaceous in her short skirt and white blouse. Maiksi ang buhok nito. Tuwid iyon at chin-length. Her face was what he would call charming kung hindi lamang siya napako sa mga mata nitong puno ng masidhing emosyon na sigurado niyang nasa kanya ring mga mata.

Hindi niya inaasahan ang tindi ng nadama niyang init sa kanyang sikmura. Hindi siya caveman at hindi siya hayop. Pero nang mga oras na iyon, gusto niyang buhatin ang dalaga patungo sa isang madilim na lugar para lubos na makilala.

“Miss Medrano?” tanong niya nang tumayo siya mula sa swivel chair.

“Yes,” pabulong na sagot ng dalagang tila na-hypnotise na nakatingin pa rin sa kanya.

“I’m Joshua Robles,” aniya. Hindi niya inialok ang kanyang kamay. Hindi niya sigurado ang kontrol niya sa sarili. Baka bigla niya itong hilahin at siilin ng halik at hindi ba naman nakakahiya iyon?

Kumurap ito na para bang nagising sa isang panaginip. “I’m Cordelia Medrano. Cordie. Sabi ni Ate Cleo, ako na lang ang titingin sa ’yo—” Napailing ito at mabilis na namula. “I mean, kasama mo. D’un sa space. Para sa boutique.”

Kumibot ang kanyang mga labi. “Okay,” sabi na lang niya. “Before that, do you want anything? Nag-lunch ka na ba? Coffee? Tea?” Me?

“No,” sabi nito. “No, thank you.”

“All right, then. ’Lika na sa baba.”

Tahimik silang lumabas ng opisina at pumasok ng elevator. Pinindot niya ang buton para sa ground floor at nagsara ang mga pinto. Nakulong sa loob ang nakaliliyong samyo ng pabango ni Cordelia, ni Cordie. Hindi iyon matapang. Sa katunayan, parang amoy nga lang iyon ng balat ng babae. That scent would be stronger at her throat and between her breasts…

Damn it, Robles!

(C) Bookware Publishing Corp.

Advertisements

5 Responses to Wiccan Book 2: Enthralled

 1. edithjoaquin says:

  Haaaayyyy Josh!!! *palpitations*

 2. edithjoaquin says:

  thank you, sweets, for writing this for me. ai labs Josh talaga. pero pinaka-labs kita *sinipa si Major na nagkukunwaring nasuka*

 3. Elise says:

  You are welcome 🙂

  *(nagtatadtad ng bawang at sibuyas)*

 4. sarah says:

  Enthralled :’)

  Naalala ko c CAM kay Josh preho kc clang Hindi mahilig mag ahit. Hehe ms. Elise c cordie lang po Yata sung character mo na nkipag flirt ang cute lang :’)

  Nkaka Lust ang kwento na to, gusto gusto ko tlaga ung pakikipag flirt ni cordie nag bigay p sya ng glass jar na may kandila Little Temptress daw sbe ni josh :’)

  Midnight Passion.

 5. Elise Estrella says:

  hehe thanks, Sarah! Oo, sadya ‘yung similarities actually hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s