Wiccan Book 1: Entranced

Para kay Queng.

Wiccan Book 1: Entranced by Elise EstrellaWiccan Book 1: Entranced
Written: 2011
Released: 2013

“N’ong 18th century, sinumpa ng mangkukulam ang ninuno ko. Lahat ng lalaking minahal ng mga babae sa pamilya namin ay namatay nang maaga.”

Nagtagis ang mga bagang ni Ethan. “So, ipinagtutulakan mo ako palayo dahil sa isang sumpa.”

Tumango si Cleo. “Ayokong may mangyaring masama sa ’yo—”

Umiling ang binata. “I think I’ve heard enough. Hindi mo kailangang magsinungaling sa ’kin o gumawa ng kuwento para lang sabihing mong ayaw mo sa akin. Tulad na lang ng hindi mo kailangang sabihin sa ’kin na mahal mo ako para ibigay ko sa ’yo ang lahat ng gusto mo.” Tumalikod ito at tuluyang umalis.

Huminga siya nang malalim. Nagdurugo ang puso niya, una dahil nagtagumpay siya sa pagtataboy rito; at pangalawa, nalaman niyang hindi siya nito matatanggap kahit kailan….

PREVIEW
Lumapit ang magandang babae. “Hello, Miss Medrano,” sabi nito at iniabot sa kanya ang kamay. “Nagkausap na tayo sa phone. I’m Lalaine Arellano.”

“It’s nice to finally meet you,” aniya bago sinulyapan ang lalaking mukhang miserable sa buhay at nasa gitna ng matinding karamdaman. Tinaasan lang niya ito ng kilay. Hindi ito nagsalita.

“You’ve met my brother,” ani Lalaine. “Dinala ko siya rito kasi I think nausog mo siya.”

Nakita niyang umikot ang mga mata ni Ethan. “Appendicitis ito o kaya ay ulcer. At hindi ko alam kung bakit dito ako dinala ni Lalaine imbis na sa ospital.”

Humalukipkip si Cleo. “So hindi ka naniniwala sa usog?”

“Sabi-sabi lang ’yon ng matatandang gustong manakot ng mga bata.” Pero napahawak ito sa sikmurang alam niyang nananakit dahil nararamdaman niya ang alingawngaw noon sa kanyang tiyan. Hindi gumalaw si Cleo. Sa halip, nakipagtitigan lamang siya kay Ethan.

“Ate,” sabi ni Soraya bilang pagpapaalala sa kanya sa kailangan niyang gawin. “Excuse me,” muling sabi ng kapatid. “Ikukuha ko kayo ng maiinom.”

Pinandilatan siya nito bago umibis kaya napabuntong-hininga siya.

“Come inside,” aya niya at tumabi para makapasok ang mga Arellano.

Naupo si Ethan sa sofa habang sa silya sa tapat ng mesa ni Cleo naupo ang kapatid nito.

“’Di ba kailangan mo lang siyang hawakan sa noo or something?” tanong ni Lalaine habang pinanonood silang dalawa ng kuya nito. Halata rin ang pag-aalala nito para sa kapatid.

“’Di ba kailangan mo ring magsindi ng kandila saka magtusok ng karayom sa manika?” sarkastikong dagdag ni Ethan.

“Kuya,” nakasimangot na saway ni Lalaine.

Ibayong control ang kinailangan ni Cleo para mahinahon na maipatong ang palad sa noo ni Ethan. Kung hindi niya mapigil ang sarili, baka malamukos niya ang mukha nito. Malamig at pawisan ang noo ng binata.

“’Yan na ba ’yon, Doc?” muli nitong tanong. Napatingin siya sa mukha nito at nakita ang mapanghamon nitong ngiti. “Baka kailangan mo pa ng orasyon.”

Napabuga siya ng hangin. At imbis na matagal pang idantay ang kamay sa binata, inilagay niya ang hinlalaki sa kanyang bibig bago hinablot ang harapan ng polo ni Ethan. Inangat niya iyon hanggang sa lumitaw ang six-pack abs nito.

Muntik na siyang matigilan. For a businessman, he had a great body. Hindi iyong katawang alaga sa gym dahil wala iyong bulk ng bodybuilder pero maskulado iyon at maganda ang hubog. He was lean and sexy.

Idinikit niya ang hinlalaking nilawayan sa tiyan nito. God, his body was hard. Naramdaman din niyang nag-tense ang muscles nito sa tiyan nang dumantay ang kanyang hinlalaki roon. Gusto niyang ipatong ang palad niya sa sikmura nito at sundan ang linya ng abs ng binata pababa sa belt nito. Nagngalit ang ngipin niya. Nakontento siya sa paggawa ng isang maiksing linya sa tiyan nito gamit ang hinlalaki niya bago muling ibinaba ang polo ni Ethan.

Humakbang siya palayo. Nakatingala pa rin ang binata sa kanya at nakatungo pa rin siya rito. Hindi niya maalis ang tingin sa singkit nitong mga mata. At tama siya. She could drown in those eyes.

(C) Bookware Publishing Corporation

Advertisements

3 Responses to Wiccan Book 1: Entranced

 1. sarahestal says:

  Hi Ms. Elise kumpleto ako ng series na to. Hehe the 4 sisters :’) wla pong trivia ?? :’)

 2. sarah says:

  Nabasa ko na to ng 3 times so magcocoment na po ako :’)

  Natutuwa ako nung pinagtanggol ni tita Lucy ang wiccan :’) gusto ko din po ung part na nilawayan ni Cleo ung tyan ni Ethan. inaasar p sya ni Ethan sarap pektusan ni Ethan e sbe p nya” yan nb yan, Doc ?? Haha

  Gusto ko din ung Last part na naka T-shirt,short at Flip flops lang c Ethan ang gwapo nya cguro. (Kilig)

  So in short po ang ganda ng kwento, well lahat naman po ng kwento nyo mganda.

  Gusto ko din po ung pangalan n Cleo tska bagay po ung kantang haplos ni Alden richard sa Love team ni Cleo at ethan. Haha

 3. Elise Estrella says:

  Hahaha thanks ulit ^_^ saka hahanapin ko nga ‘yang kanta na ‘yan ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s