A Romance for James

A Romance for James by Elise Estrella

Unico Hijos Book 2: A Romance for James
Written: 2015
Released: March 2016

Isinisi ni Ginny ang recent writer’s block niya kay James Ordoñez. Tandang-tanda niya ang pinagsasabi nito nang sugurin siya nito sa opisina ng kanyang publisher: “I want you to explain to me why you think this piece of crap is worth the paper it’s printed on.” Nagtagumpay siyang depensahan ang sarili, pero dahil sa mga pinagsasabi nito, pati trabaho niya ay naapektuhan. Noon lang kasi siya nakatikim ng ganoong feedback. And it didn’t help that he also happens to be the sexiest man she had ever seen!

Minabuti na lang ng dalaga na gumanti: inilagay niya si James sa mga libro niya at ginawang psychopath, kontrabida, at kadiring bugaw roon. Malay ba niyang mababasa pala iyon ng lalaking iyon?

Oh, well, tuloy ang laban. Walang balak si Ginny na urungan ang mayabang—kesehodang nuknukan ng sexy—na binata….

Available in print from bookwarepublishing.com for 74.75Php.
Available in ebook format from ebookware.ph for $1.99.
Will also be available in bookstores soon.

Advertisements