A Bride for David

A Bride for David by Elise EstrellaUnico Hijos Book 1: A Bride for David
Written: 2014
Released: August 2015

Ginawa ni Denise na komplikado ang buhay niya. She slept with her new stepmother’s ex-boyfriend. At para dagdagan pa ang mala-telenovela plot na iyon, mahal pa rin ni David ang kanyang madrasta habang siya ay in love sa lalaki.

Pakiramdam tuloy ng dalaga ay bipolar na siya. Binaha siya ng samu’t saring emosyon: Una na ang tagumpay dahil natikman na niya sa wakas ang lalaking pinapangarap! Pero naroon din ang pagsisisi dahil kahit anong anggulo, mali ang ginawa niya; at ang kawalan ng pag-asang magiging higit pa sa isang gabi ang relasyon nila ni David.

Sinabi ni Denise noon sa sarili na tama na ang isang gabi, makasama lang niya si David. Nagkamali siya. Kahit pala habambuhay yata, kulang pa rin para sa kanya.

PREVIEW

Muli siyang nagsalin ng alak sa baso. Tahimik lang siyang pinanood ni Denise habang parang juice niyang ininom ang whisky. Siguro naisip na rin nitong may karapatan naman talaga siyang maglasing. Hindi ito nagsalita, at maliban sa pagngiwi nito sa pakikisimpatya sa tuwing lulunukin niya ang matapang na alak, hindi ito nagre-react. Hanggang sa wakas, alam niyang isang shot na lang, susubsob na siya sa sahig, nakabulagta at walang malay.

“Aakyat na ako,” sabi niya na tumulak palayo sa mesa. “I’ve had enough of this wedding.”

Tumayo rin si Denise. “Ihahatid na kita. You shouldn’t drive in this condition.”

Magara siyang kumumpas, tila ba nawalan na ng kontrol sa kanyang braso. “Naka-book ako dito sa hotel.”

Alam kasi ni David na maglalasing siya at ayaw niyang magmaneho pauwi.

“Di ihahatid na kita sa kuwarto mo.”

Tatanggi pa sana siyang muli pero muntik na siyang ma-off balance nang humakbang dahil sumabit ang paa niya sa paa ng silya. Agad siyang dinaluhan ng dalaga.

“Akbayan mo ako,” mabilis nitong utos.

Sinimangutan niya ito. “Ano?”

“Akbayan mo ako,” giit nito na may pilit na ngiti sa mga labing noon niya napansing kakulay rin pala ng pangit nitong gown. Tama ang dalaga, malaki talaga ang galit ni Melissa rito.

“’Yung medyo may lambing,” pilit ni Denise. “May mga nakatingin. Baka isipin nilang lasing ka.”

Salubong ang kilay niya nang tumungo siya rito. Akbayan ba sabi nito? Ibinalot niya ang isang braso sa mga balikat nito pero imbis na panatiliin iyon doon, bumaba ang kanyang kamay at nagtungo sa itaas lang ng kurba ng pang-upo nito. Nanatiling nakangiti sa kanya si Denise pero napansin niyang bumilis ang paghinga nito at bahagyang nag-dilate ang mga mata ng dalaga.

Sa kalasingan, napatanong si David sa sarili kung attracted ba ito sa kanya. Nagpasya siyang subukan ito. Gumapang ang kanyang kamay hanggang sa nakapatong na iyon sa kurba ng baywang nito. Hindi kumilos ang babae. Sa halip, parang mas nanigas pa sa tabi niya.

Ngumisi si David. Kinuha niya ang bote ng Johnnie Walker mula sa mesa at iginiya ang dalaga patungo sa hilera ng elevators. Pinilit niyang mag-concentrate na panatilihing tuwid ang paglalakad. Kunwari nasa catwalk siya. Bawal ang lasing sa catwalk.

Nang makatayo sa tapat ng isang elevator, pinindot niya ang call button bago bumaling paharap kay Denise. Nasa baywang pa rin nito ang isa niyang kamay at halos magkadikit na ang kanilang mga katawan.

“Ihahatid mo ako sa taas?” tanong niya.

She pressed her lips together. Her eyes were wider now. “You’re drunk,” bulong nito.

Umiling siya bago ibinaba ang ulo hanggang sa halos magdikit na ang kanilang mga labi. “No, I’m not,” aniya. At least, hindi sobrang lasing na hindi na kayang tumugon ng katawan niya sa lambot ng balat ng dalaga at sa maganda nitong mukha sa ilalim ng makapal na glitter at pangit na makeup. He traced her jaw with the tips of his fingers. “Pero baka hindi ako makabalik sa kuwarto ko. Ihatid mo na ako para sigurado.”

Sigurado na niyang may gusto ito sa kanya at gago siya dahil sinasadya niya itong akitin. He was drunk and hurt and lonely and angry at her father, at lahat na ng dahilan kung bakit hindi niya dapat ginagawa ito ngayon sa kahit na sinong babae, lalo na sa babaeng ito.

Alam niyang kapag dinala niya sa kama si Denise, he was just going to use her. Ayaw niya itong saktan, but for some insane, inexplicable and very sudden reason, he wanted her. He could feel it in his gut, and somewhere lower, when he didn’t remember ever being attracted to her before.

Nag-ding ang elevator at bumukas ang mga pinto sa tapat nila. Hindi sila kumilos.

“Well?” tanong niya, may tonong naghahamon kahit pa kalahati niya ay nagsisisigaw na tumakbo na ito nang mabilis palayo sa kanya at kalahati ay nagdarasal na sana pumayag ito.

Nakatingala pa rin si Denise sa kanya, mas mabilis na ang paghinga hanggang sa halos humihingal na ito. Nakita niya ang desisyon sa mga mata nito bago pa man nito kinuha ang kanyang kamay at humakbang papasok sa elevator. Sumunod siya rito. Pinindot niya ang floor number kung nasaan ang kanyang silid at tumungo para marahas na angkinin ang mga labi ng dalaga.

Hindi niya napansin ang pag-click ng isang camera para kuhanan ng larawan ang mapusok nilang paghahalikan bago magsara ang mga pinto ng elevator.

Advertisements

One Response to A Bride for David

  1. Pingback: News Round Up: 080215 | Elise Estrella

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s