Love Unscripted

Love Unscripted by Elise EstrellaLove Unscripted
Written: 2014
Released: July 2015

Dahil sa bulutong, si Alyssa ang nauwing ka-date ni Tyler Castañeda—ang sikat na actor, commercial at print ad model na milyun-milyon ang tagahanga.

Hindi niya inasahang mas guwapo ito at mas interesante sa personal. Likas na mababa ang loob nito at mabait sa lahat. Hindi niya tuloy naiwasang magka-crush sa binata—crush na unti-unting lumalim habang lalo niya itong nakikilala.

Pero mala-panaginip man ang lahat sa piling ng aktor, alam ni Alyssa na darating at darating pa rin ang panahon na kailangan niyang gumising.

She’s just a lowly barista from a no-name coffee shop, while Tyler is the man in every woman’s dreams. Masyadong malayo ang diperensya nila….

PREVIEW

Nakaupo na sa sofa si Tyler, may hawak na isang baso ng iced tea habang hinihintay ang pagbaba ng kanyang ka-date. Nakita niya ang picture ni Giselle. She was pretty enough, with a nice, friendly smile. Isa itong kindergarten teacher at mukhang mabait naman. Pero nang papunta sila sa bahay ng dalaga, sinabi sa kanya ni Pauley na nabago ang plano. Nagkasakit daw si Giselle at ang makaka-date niya ngayon ay best friend nitong si Alyssa.

Walang ideya ang binata kung ano ang hitsura ng huli kaya tunay na blind date ang pakiramdam ng paglabas nilang ito. Hindi rin siya masyadong nag-aalala. Hindi naman siya umaasang may uusbong na relasyon mula sa date na ito. Pakulo lang ito ng marketing team ng pelikulang pinagbibidahan niya.

“Ty, ready na raw,” tawag ni Pauley sa kanya at ibinaba niya ang baso ng iced tea. Inabot din niya ang balumbon ng tulips na ibibigay niya sa dalaga.

“Rolling,” sabi ng cameraman na nagtutok ng camera sa mukha niya. Isa pang camera ang tumutok naman sa hagdanan kung saan manggagaling ang ka-date ni Tyler.

Nag-angat siya ng mukha, hinihintay ang pagbaba ng dalaga. May maliit nang ngiti sa kanyang mga labi habang naghihintay. Isang maliit na ngiting mabagal na nawala kasabay ng pagbukas ng kanyang bibig nang sa wakas ay makita niya si Alyssa.

She was… beautiful. Hindi ito mukhang model. Hindi ito kasing-postura o porma ng kanyang ex na si Shanice but she was beautiful with an angelic face na hindi nakakasawang tingnan and a shy, uncertain smile na napaka-charming.

Nagtama ang kanilang mga paningin at nagliwanag ang mga mata ng babae. Ngumisi si Tyler. Hindi niya alam kung bakit parang ang saya-saya niya, pero iyon ang pakiramdam niya nang lumapit siya kay Alyssa.

“Hi,” bati niya. “I’m Tyler.”

Tumawa ang babae. “Nice to meet you. I’m Alyssa.”

Inabot niya ang mga bulaklak dito at hinalikan sa pisngi ang dalaga. Nag-blush ito at nagpasalamat.

Pagkatapos ay iginiya sila ni Pauley sa sofa para sa kanilang pre-date interview.

“So what do you think?” nakangiting tanong ng kanyang personal assistant kay Alyssa.

Nagba-blush pa rin ito. “Speechless po ako,” mahiyain nitong sagot. “Hindi po ako makapaniwalang nandito ako ngayon.”

Naiintindihan ni Tyler. Hindi rin siya makapaniwala sa suwerte niya ngayon.

“Is he what you expected?” muling tanong ni Pauley.

Sinulyapan siya ni Alyssa, mapanukso itong nakangiti. “Better than expected,” tawa nito. “Definitely better po.”

Nahihiya na ring tumawa si Tyler.

“Ty?” udyok ng kanyang assistant at siya naman ang humarap sa camera.

“Excited ako sa date na ’to kanina pero kabadong-kabado rin ako,” amin niya bago sinulyapan si Alyssa. “But I think we’re going to have a great time.”

Matapos ang maiksing interview, nagpakuha sila ng pictures para sa magazine spread. At nang matapos iyon, tinulungan niyang sumakay si Alyssa sa SUV na minamaneho ni Manong Ray.

“Kumusta na ang kaibigan mo?” tanong niya nang magsimulang umandar ang sasakyan. “Si Giselle? Giselle ang pangalan niya, di ba?”

Nilingon siya ng dalaga. “Oo, si Giselle. Disappointed na disappointed siya pero nagpapasalamat pa rin siya na pinayagan n’yong ako na lang ang makipag-date sa ’yo imbis na ibigay sa iba ’yung prize. Kahit hindi raw siya ang makasama mo, mabibigyan ko naman siya ng firsthand account ng date natin.”

“Are you both…” Huminto si Tyler, naaasiwang itanong kung fan niya ang mga ito. “I mean, do you watch… you know, my shows?”

Muling nag-blush si Alyssa. “Actually, mas fan mo si Giselle. Hindi talaga ako mahilig manood ng TV,” kagat-labi nitong amin na para bang nahihiya sa kanya. “I’m really sorry. Unfair sa mga totoong fans mo na hindi ko man lang napapanood ang teleserye mo.”

Pabirong bumuga ng hangin si Tyler at nagkunwaring nagpunas ng pawis sa noo. “Whew! Trust me, okay lang ’to. At least alam ko mamaya, kapag nag-usap tayo, may mga bagay ka pang hindi alam tungkol sa ’kin.”

“Well, super fan mo ang best friend ko,” sabi ng dalaga. “Saka aaminin kong nagbasa ako sa Internet tungkol sa ’yo. Pero, promise, marami akong hindi alam. Hindi ko alam ang shoe size at medical records mo.”

Muling tumawa si Tyler. Naaaliw siya kay Alyssa. “Huwag kang masyadong maniwala sa mga showbiz news website ha,” babala niya. “Marami sa mga balita d’un ang hindi totoo.”

Tumango ang kausap. “Okay. Itatanong ko muna sa ’yo kung totoo ang balita o hindi.”

Nagtaas siya ng dalawang kamay. “Ngayon pa lang, sasabihin ko nang single ako at wala akong dine-date. Kung may mabasa ka tungkol sa isang singer or actress or model, hindi ’yun totoo.”

Nagpigil ng ngiti ang dalaga. “Paano ’yung reality show contestant?”

“Hindi kami nagdi-date ni Stacey. Sabay lang kaming nag-lunch minsan. Isang beses lang, dahil nakasabay ko siyang mag-guest sa isang morning show,” paliwanag niya.

Bumungisngis si Alyssa hanggang sa nakangiti na lang silang nagtitinginan. He reached over to chuck her chin.

“I’m really glad ikaw ang nandito ngayon,” tapat niyang saad. “Ngayon pa lang, nag-e-enjoy na ako.”

Ngumiti ito sa kanya. “Ako rin.”

Advertisements

2 Responses to Love Unscripted

  1. Pingback: News Round Up: 080215 | Elise Estrella

  2. Pingback: News Round Up: 091115 | Elise Estrella

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s