Alpha Squad Book 3: Rescue

61-alpha-squad-rescueAlpha Squad Book 3: Rescue

Parang tama ang pamangkin ni Lt. Michael McKendrick. Mukhang bagay nga sila ng teacher nitong si Nadia. Bukod sa maganda at mabait ang dalaga, gusto talaga niya ito. Tatlong gabing dere- derecho silang nag-date at agad niyang na-realize na gusto niyang seryosohin ang anumang may- roon sila.

Pero ang pinakamalaking concern ni Mikey ay ang kanyang trabaho. Malaki ang tsansang iuwi na lang siya na nasa loob ng isang kahong natatakpan ng watawat ng Estados Unidos. Loving him wasn’t going to be easy because only a strong woman could love a SEAL. At hindi niya puwedeng hilingin sa dalaga na magkaroon sila ng relasyon. Nadia would have to choose that for herself.

Advertisements