Wild Child

Wild Child by Elise EstrellaWild Child

Dahil sa reputasyon ni Sabina bilang wild child party girl, pinagdududahan niya ang lahat ng lalaking gustong makipag-date sa kanya. Inaya ba siyang lumabas ng lalaki dahil gusto siya nitong makilala, o dahil gusto nitong malaman kung gaano ka-wild ang party girl? They believe that women like her are usually a sure thing. Most of them are easy.

Sigurado si Sabina, ganoon din ang nasa isip ni Alaric. Bakit naman ia-associate ng isang clean-cut, straight-laced golden boy of the powerful and influential Sarreal clan ang sarili nito sa isang kagaya niya?

Advertisements