The Unlikely Suitor

The Unlikely Suitor by Elise EstrellaThe Unlikely Suitor (Virgo)

Sa buong Sitio Dela Fuerza, si Adrian na lang siguro ang nag- iisang virgin sa lahat ng lalaking kaedad niya. Sa malas, kay Tessa lang niya gustong ibigay ang katawan. Seventeen years na niyang crush ang dalaga at hanggang ngayon, hindi pa rin siya makaporma rito.

Pero isang pangyayari ang naging dahilan para magkalapit sila ng babae. At dahil sa tingin ni Adrian, may ‘K’ na siya ngayon, lakas-loob siyang nagtapat dito ng damdamin.

Dapat siguro daanin na niya sa santong paspasan ang nililigawan at gawan ng paraan ang pagkabirhen niya at baka mabaog na siya sa katitiis.

Pero siyempre dapat hindi mahahalata ni Tessa na pinapaspas na nga niya ito….

Advertisements