Irish Nights

Para kay Ivy na unang tumayo at sumigaw ng “I volunteer as tribute!” nang malaman niyang Irish ang hero ng librong ito.

Irish Nights by Elise EstrellaIrish Nights
Written: 2012
Released: 2014

Hindi kaila kay Sean O’Reilley ang mga babaeng naghahanap ng asawa sa Internet at iyong mga nagbebenta ng sarili kapalit ng citizenship. Hindi imposible na mail-order bride ang fiancée umano ng kanyang half-brother.

Maganda si Evangeline Lorenzo. Mukhang inosente at mabait. Pero hindi porke mukha itong hindi makabasag-pinggan, ibig nang sabihin ay hindi ito gold digger at manggagamit. Naiinis siya sa kanyang kuya at naaawa na nagpapagamit ito sa isang babae dahil lang nadala ito sa kagandahan ni Evie. At galit siya sa dalaga sapagkat nakuha nitong isahan ang isang napakabait na lalaki.

Ang hindi niya maamin ay nakakadama rin siya ng disappointment at betrayal. Dahil unang beses siyang na-attract sa isang babae sa loob ng matagal na panahon, mababang uri pa ang natipuhan niya…..

TRIVIA

  • This book was based on a Westlife RPF (real person fiction) that I wrote in college. I changed a lot of things but the basic plot is still the same. That manuscript was written in English and was entitled If Your Heart’s Not in It, which is the title of one of my favorite Westlife songs.
  • Writing that book is the reason why I started reading Nora Roberts books. The first NR book I’ve ever read was Jewels of the Sun: The Gallaghers of Ardmore Trilogy. While the original manuscript I wrote had the Guinness scene in the pub, it was set in a Dublin pub instead of one in Sligo. While I also have a pub in the original manuscript, having three siblings manage the pub in the re-written version was inspired by the Gallaghers in Nora Roberts’ book.
  • This was my first manuscript for MSV Romancing the Globe but since I’ve already submitted Love in a New York Minute at the time of printing, MSV asked if they could release that first to give way to Miss Doreen Laroya’s book, Somewhere in Ireland so they didn’t have to release two books with the same setting at the same time.
  • Also, two words: David Gandy.

PREVIEW

A Romancing The Globe release

Salubong ang mga kilay ni Sean habang nakatingin sa kanya. May apoy ng galit sa mga mata ng binata at napaatras si Evie sa kaba. Para kasing iyon na ang matagal na nitong hinihintay na pagkakataon para komprontahin siya. Humakbang palapit sa kanya ang binata.

“Bakit mo gustong pakasalan ang kapatid ko?” mahina nitong tanong.
“I like your brother.”

“Don’t lie to me,” singhal ng binata. “Gusto mo ng Irish citizenship.”

Napalunok si Evie pero nainis siya sa sarili dahil nagpapa-intimidate siya sa lalaki. Tiningala niya ito at tiningnan nang derecho sa mga mata. “Alam mo naman pala, eh.”

“Nakita ko ang profile mo sa dating site,” patuloy ng lalaki. “Maraming nag-add sa ’yo na taga-Ireland. Bakit kapatid ko ang napili mo?”

“Dahil mabait siya.”

“Mabait?” Sean laughed harshly. “O mayaman? Tiningnan ko ang ibang mga nag-add sa ’yo. Mga magsasaka, mangingisda, mga laborer. Si Patrick ang pinakamayaman sa mga naroon.”

Namilog ang mga mata ni Evie sa pagkainsulto. Ang totoo, si Patrick ang unang lalaking nag-add sa kanya sa dating site na sinalihan niya. Mula nang makilala niya ang binata, hindi na siya nagpakita ng interes sa ibang mga nag-add sa kanya kung kaya hindi niya alam kung mangingisda, magsasaka o laborer ang trabaho ng ibang gustong makipagkilala sa kanya.

“I have money,” patuloy ni Sean na tumayo sa kanyang harap. Napakalapit nito sa kanya na halos dumikit na ang dibdib niya sa dibdib nito. Kung huminga lamang siya nang malalim, sigurado siyang magdidikit ang kanilang mga katawan. Tiningala niya ito. His eyes were dark with something she couldn’t name.

“I own one-third of the pub,” patuloy ng lalaki. Patuloy ring dumagundong ang kanyang puso lalo na nang umikot sa kanyang baywang ang mga braso nito. “And I have a house in Dublin. I have most of the money our father left me. Most of all, Irish citizen din ako.”

Hinila siya ni Sean palapit at nagdikit ang kanilang mga katawan. Naagapan ni Evie na itaas ang kanyang mga kamay kaya naipit iyon sa pagitan ng kanilang mga dibdib.

“Sean, please,” mahina niyang untag. Pero tila ba hindi siya narinig ng binata. Na-hypnotise siya ng mga mata nito. Bumaba ang mukha nito at naglapat ang kanilang mga labi. Heat sizzled in her blood. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat at parang nabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso.

His lips were hard and relentless. And when she gasped, he slid his tongue between her lips. Napaungol si Evie at sa wakas ay pumikit siya. Umakyat sa balikat ng binata ang kanyang mga kamay hanggang sa nakakapit na siya rito na para bang mahuhulog siya kapag binitawan ng lalaki. Nadarama niya ang init ng katawan ng binata. Umakyat sa kanyang ulo ang lasa nito.

Bumaba sa leeg niya ang mga labi ni Sean at humigpit naman sa batok nito ang kanyang kamay. Hindi siya makahinga.

“See?” bulong ng lalaki habang gumagapang paakyat sa kanyang tainga ang mga halik nito. “I’m as good as my brother. In fact, I could be better.”

Nag-angat ito ng ulo para muling tingnan ang namumulang mukha ni Evie. Namimilog lamang ang kanyang mga mata at nakaawang ang mga labi. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito at umiling siya. “What—ano?”

Nakita niyang muling nagdilim ang mukha ni Sean. Napalitan ng pagkainis ang sensuwal na ekspresyon nito. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat.

“S’abi ko, kung Irishman lang ang gusto mo, ako na lang. Huwag na ang kuya ko. He shouldn’t have to handle a manipulative, gold-digging woman like you.”

Bago pa nalaman ni Evie ang sariling intensyon, lumipad na ang isa niyang palad at tinamaan na noon ang pisngi ng binata.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s