Valentine Memories

67 Valentine Memories
Valentine Memories

Thou shall not fall for your best friend’s boyfriend. Isa iyon sa mga commandments na istriktong sinusunod ni Laura. Maling-mali kasi. Kahit saang anggulo tingnan, walang magandang patutunguhan ang magkagusto sa lalaking pag-aari na ng sarili mong best friend.

Pero hindi ganoon kadaling alisin ang pagmamahal sa isang tao. Lalo pa dahil ngayong gusto ni Hank na tulungan niya itong makipagbalikan sa kaibigan niya. Ang kapalit niyon ay ang pagtulong nitong maisakatuparan ang pangarap niyang negosyo. Hindi alam ni Laura kung paano tatanggihan ang binata. Kahit pa panibagong torture na naman iyon para sa kanya.

Kaya, kasabay ng pagkatupad ng pangarap ni Laura, heartbreak ang naghihintay sa kanya sa darating na Valentine’s Day….

Advertisements