Heartbreaker

Heartbreaker by Elise EstrellaHeartbreaker

Pakiramdam ni Bryson, kasalanan niya kung bakit ayaw panagutan ang nakababata niyang kapatid ng nakabuntis dito. Ito yata ang nagbabayad para sa mga kasalanan niya sa mga babaeng kanyang pinaluha.

Nevertheless, he came up with a plan. A sister for a sister. Sinaktan ng lalaking iyon ang kapatid niya, kaya sasaktan niya rin ang kapatid nitong si Martina.

It was an odd feeling when he finally met her. Pinuntahan niya ang dalaga para kilatisin at hindi niya inaasahan ang magiging epekto ni Martina sa kanya—epektong hindi dapat nadarama ni Bryson para sa isang babaeng lolokohin niya rin lang….

Advertisements