All Because of You

All Because of You by Elise EstrellaAll Because of You

Sa edad na twenty-two, pampered princess si Isis sa bahay nila. Para patunayang kaya niyang maging independent, nakipagpustahan siya sa kanyang kapatid na kaya niyang mamuhay sa loob ng isang buwan nang walang suporta mula sa mga magulang, walang credit cards at sampung libong piso lang ang dala para sa upa ng bahay, tubig, kuryente at iba pang gastos.

Mabuti na lang to the rescue ang kaibigan niyang si Artemis. Nang banggitin niya ang problema, inalok nito nang libre ang condo unit ng kuya nito na dalawang buwan daw mawawala roon. Siyempre, sinunggaban niya ang pagkakataon.

Kaso biglang umuwi ang may-ari ng bahay na si Ares. Kung hindi uubra sa binata ang charm at pagmamakaawa, haharap siyang talunan at luhaan sa kanyang kapatid….

Advertisements