Blood Warrior

Blood Warrior by Elise EstrellaBlood Warrior
Written: 2008
Released: September 2013

Kakaiba man, maayos ang buhay ni Dorian. Gigising siya nang hapon kapag takipsilim na, iinom kapag gutom, lalabas para maghanap ng kalaban, magliligtas ng mga mortal, makikipag-usap sa mga kasamahan, uuwi para matulog upang muling gumising nang takipsilim. Bihira siyang magkaproblema. Sa katunayan, mahal niya ang kanyang trabaho.

Hanggang sa makilala niya si Eliyana. The more he learned about her, the more she became attractive to him. Sa kabila ng lahat ng inamin niya rito ukol sa sarili, hindi natakot ang dalaga. Sa halip ay ipinakita nitong tunay ang pag-aalala nito para sa kanya. Kung makakasama ba niya ito araw-araw hanggang sa dulo ng walang hanggan niyang buhay—

Iyon ang problema. Imortal siya, si Eliyana ay hindi. Hindi siya dapat nagkakagusto rito. Wala siyang karapatang umibig sa kahit na sino….

TRIVIA

 • I originally wrote this in English in 2008, but when Bookware came up with the After Dark imprint, I translated it into Tagalog, rewrote some parts and submitted it.
 • This book was also originally a fan fiction for the Dark-Hunter series that I wrote to entertain myself (and was not meant to be published). While it retains some points from its fan fiction origins, it has been altered to fit the direction the story (and the characters) wanted to take.
 • This book was also inspired by Philippine folklore and mythology, Disney’s Beauty and the Beast, and the Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson.
 • The original version is close to an 80,000-word manuscript.
 • The heroine was originally the goddess Athena, the hero a Greek warrior named Mykonos.
 • This is a stand-alone book and is not meant to be part of a series. I don’t have any plans of writing about any of the other characters save the three Angelos mentioned here.
 • I got the inspiration for Dorian’s facial markings from Sorceress Adel from Final Fantasy VIII. When I first played the game and saw her, I told myself I was going to have a character that looked like her. With Dorian I was able to use the facial markings AND use it on a hero to boot!

  Sorceress Adel from Final Fantasy 8

  Sorceress Adel from Final Fantasy 8

Preview

Mabilis ang tibok ng puso ni Eliyana de Dios. Magkahalong inis, galit, pagtataka at takot ang naroon habang pinapanood ang mga lalaking pumalibot sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon na bilangin kung ilan ang mga ito. Basta alam niya, marami sila.

Blackbelter siya sa karate pero kapag nasa kompetisyon siya, may rules na sinusundan—may referee, may points system. Dito sa dilim ng footbridge sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, walang rules. Basta lumabas ka lang sa laban nang buhay.

Mabuti kung nanakawan lang siya ng mga ito. Mapapalitan niya ang wallet, mga alahas at iPhone. Paano kung iba ang gusto ng mga ito sa kanya?

Nakangisi ang mga ito at tumatawa. There was something evil and not quite sane in their eyes. Naka-drugs ba ang mga ito? Mas mahirap kalabanin ang mga sabog. Parang hindi nasasaktan ang mga ganoon.

Nanatili si Eliyana sa kinatatayuan. Ipinako na siya roon ng takot at dahil ayaw niyang umatras para mas lumapit pa sa mga lalaki sa kanyang likuran.

Napatili siya nang magbukas ng bibig ang isa sa mga ito. He hissed. Hissed na parang pusang galit at nakita niya ang mga pangil nito. Diyos na mahabagin! Pangil!

Lumundag ito patungo sa kanya at hindi na siya nag-isip. Awtomatikong lumipad ang binti niya para sipain ito. Mabilis siyang tumungo para iwasan ang braso ng isa pang lalaki at sinipa ito sa panga bago in-uppercut sa maselang bahagi ng katawan ang sumunod pang lumapit.

Pinalibutan siya ng tatlo pang natitirang mga lalaki. Kung magiging matalino ang tatlo at kuyugin siya, mas mahihirapan siyang lumaban. Umismid ang isa sa mga ito habang patuloy siyang pinalilibutan. Ipinilig ng dalaga ang ulo nang makitang may mga pangil din ang mga ito.

This isn’t real. This isn’t real. Namamalikmata ka lang.

Nagsitayo ang mga balahibo niya sa katawan at alam niyang may paparating pang iba. Napatingala siya nang makitang may apat pang lalaki na palapit. Galing sa langit ang mga ito!
Oh, God! Binabangungot ako!

Galing sa ere ang apat at lumapag sa footbridge palibot sa kanya!

Nanikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makagalaw sa takot. Gusto na lang niyang pumikit, tumalungko, yakapin ang sarili, at magmakaawang gisingin siya ni Dayea. Wala siyang nagawa kundi muling tumili nang sabay-sabay na kumilos ang mga ito palapit sa kanya.

Sa bilis ng kilos ng mga aswang, halos hindi niya nakita ang galaw ng mga ito, pero hindi siya nahawakan ng isa man sa mga lalaki. Nakadama siya ng pag-ikot ng hangin na parang ipu-ipo sa palibot sa kanya. May isang matangkad na aninong kumikilos. Hindi niya ito masundan, pero sinubukan pa rin niya itong aninagin. Maliban sa anino, nakita niyang isa-isang naging abo ang mga lalaking umatake sa kanya.

Napaatras na lang siya at napasandal sa railing ng footbridge. Hindi pa rin maproseso ng utak niya ang mga pangyayari. Para iyong galing sa video game o sa pelikula. Hindi niya matanggap ang mga pangil at iyong mga taong lumilipad. Sa comics lang totoo iyon, di ba?

Siguro dahil masyado siyang na-distract sa panonood sa mga pangyayari kung kaya huli na nang maramdaman niyang may isang aswang na sumulpot sa kanyang kaliwa. Pinalibot nito ang isang braso sa kanyang leeg. Sa gulat, nabitawan niya ang paper bag ng McDonald’s. Tumapon ang softdrinks mula sa mga baso at nababad doon ang french fries at burgers.

It hissed at her ear. Instinct made her slam her head back and it screamed. Sinuntok niya ito sa ilong bago binigyan ng roundhouse kick. Pero galit itong lumipad patungo sa kanya. Sabay silang sumigaw nang bumaon ang takong ng sapatos niya sa dibdib nito. Naging abo ito.

Naging abo!

Napaatras si Eliyana. Tumama ang kanyang likuran sa railing at muntik na siyang bumaliktad at mahulog, subalit nahapit siya ng isang pares ng maskuladong braso. Saglit siyang nanlaban, pero mahigpit siyang niyakap ng lalaki.

“Shh,” anito. “You’re safe.”

His voice was deep and sexy. Humaplos iyon sa kalooban niya. Siguro ganoon din ang pakiramdam ng silk sheets kapag humaplos iyon sa hubad niyang katawan.

Tiningala niya ito, takot sa kung ano at sino ang makikita niya. Natulala na lang siya. He was the most blatantly attractive man she had come across in her entire life.

He was over six feet tall, dressed in all black to better blend with the night. His hair was black, well-cut with locks falling softly at his temples to frame his narrow, handsome face. His features were straight, symmetrical and perfect. He looked like a powerful, wicked, handsome fallen god.

Tuwid itong nakatayo na parang sundalo at kahit hindi gumagalaw, nararamdaman niya ang lakas at kapangyarihan ng lalaki. There was something compelling about him. She was drawn to him but at the same time, it was telling her to stay away. He was like a lethal, wild animal, waiting in the shadows, hidden; bidding his time until he pounced on his unwitting prey. At pakiramdam niya, siya ang prey na iyon.

Siya na nasa mga bisig nito.

Nakapatong sa dibdib nito ang kanyang mga palad. Malapad iyon at, tulad ng mga bisig ng lalaki, maskulado. Gusto niyang igalaw ang mga kamay para siguruhing tama ang hinala niya at may six-pack abs nga ito. The thought of that heated her blood.

Binasa niya ang kanyang mga labi. Sinundan ng mga mata ng binata ang galaw na iyon na naging sanhi ng pagsiklab ng init sa kanyang sikmura.

“Nasaktan ka ba?” tanong ng estranghero nang muling bumalik sa kanyang mga mata ang madilim nitong paningin.

“Hindi,” turan niya na hindi maalis ang mga mata sa mukha ng kaharap. Nakita niyang kumunot ang noo nito. He tilted his head to one side to watch her.

“Sino ka?” untag nito at tumaas ang kilay ni Eliyana.

“Sino ka?” balik-tanong niya. Nang hindi siya sinagot ng binata, tumikhim siya. “Puwede mo na akong bitawan.”

Pinakawalan siya nito at sumandal siya muli sa railing ng footbridge. Agad niyang pinagsisihan ang paghiling na bitawan siya nito. Nadama niya sa kanyang kaluluwa ang pagkawala ng yakap nito.

“Ano’ng…” simula niya sa nanginginig ang tinig. She hated it. Tumikhim siya at muling nagsimula. “Ano’ng nangyari? Nasaan iyong mga lalaki?”

Sinundan ng binata ang kanyang paningin na nagtungo sa isang direksyon sa footbridge. Kung niligtas siya ng lalaki at binugbog nito ang mga magnanakaw o kung ano man ang mga iyon, dapat may mga nakahandusay roon. Pero walang mga katawan sa sahig. Naiwan lamang silang dalawa.

At iyong isa, iyong sinaksak niya ng takong ng sapatos, ay naging abo.

Nagsimula siyang mangatal.

“Ano sila?” pabulong niyang tanong.

Hindi siya sinagot ng lalaki. “Hindi ka dapat naglalakad sa dilim nang mag-isa.”

Hindi iyon ang kailangang marinig ni Eliyana, pero dahil lutang pa siya at mas kayang tanggapin ng kanyang isip ang sinabing iyon ng lalaki, sumagot na rin siya. “Nasiraan ako ng kotse. Tatawid lang naman ako sa footbridge ’tapos nandiyan na ’yong apartment ko.” Napahikbi siya. “God. God! Aswang ba sila? May pangil sila! Lumilipad sila!”

Lumapit ang lalaki at idinantay ang dalawang daliri sa kanyang noo. “Shh,” sabi nito. “Relax.”

Nagdilim ba ang paningin niya? Parang biglang nagkabulak ang loob ng kanyang utak. Ang nakikita lang niya ay ang guwapong mukha ng kaharap.

“You’re safe. This is just a nightmare. Hindi mo na ito maaalala. Umuwi ka na. Babantayan kita hanggang makauwi ka. Pangako.”

Hinila ng lalaki ang kamay nito at humakbang palayo.

“Sandali!” tawag niya nang nagsimulang tumalikod ang estranghero. “Sino ka? Ano’ng pangalan mo?”

Binalingan lamang siya nito sa ibabaw ng isa nitong balikat. “Dorian,” he replied.

“Dorian,” ulit niya. Muling tumaas ang isang gilid ng mga labi ng binata bago siya tinalikuran. Imbis na maglakad, naglaho ito na parang usok na hinipan ng hangin.

Naiwan si Eliyana na mag-isang nakatayo sa itaas ng footbridge, nakatingin pa rin sa lugar kung saan kanina lamang ay nakatayo ang binata.

Advertisements

12 Responses to Blood Warrior

 1. freeverse34 says:

  share ko lang. medyo natawa ako nung nabasa ko yung part lumabas yung Angelos dito particularly si Gideon at nakita ni Eliyana na itim yung pakpak ni Gideon. Ano kasi naalala ko yung hirit ni russ tungkol dun sa flamingo inspired pakpak ng isa sa mga Angelos mo 🙂

 2. Elise says:

  Hahahaha naalala ko na naman tuloy! XD Natakot ‘yung mga future Angelos na baka maging cruel ako at bigyan ko nga ng flamingo wings ang isa sa kanila! :)))

 3. freeverse34 says:

  kung tinuloy mo yun baka hindi mapigilan ng mga Angelos mo na mag-crossover sa Sentinels. Lagot ka russel manalo hahahaha

 4. Elise says:

  LOL natatawa pa rin ako. Naiimagine ko talaga ‘yung machong-macho na anghel pero flamingo pink ‘yung pakpak niya! Hindi nila ako papatawarin, pramis hahaha

 5. freeverse34 says:

  tapos kay gideon mo ibinigay yung flamingo pink na pakpak. sa leader pa ng mga angelos ano? hehehe aba baka imbes na matakot ang mga kalaban nila eh baka matawa pa 😀 sa tingin ko rin kung tinuloy mo yung flamingo pink baka hindi niya mapigilan na mag-crossover sa sentinels. baka magpakita kay russ nyahahaha

 6. Elise says:

  Hahaha baka ako ang dalawin!… teka… pwede rin wehehe Matagal na kasing ganyan ang itsura ni Gideon. ‘Yun kasi ang pinakapoging combo sa ‘kin eh, black hair/blue eyes… black wings? XD

  Naku, baka nga di siya seryosohin ng kalaban! Hahaha baka ‘yun ang magpanalo sa kampon ni Lord.

  At kung magpakita naman sila kay Manalo, I’m sure di nila kakayanin ang pang-aalaska n’un. Mapapatay si Russ nang di oras! Siya ang magiging unang casualty ng team ngyahaha

 7. freeverse34 says:

  eh imagine magpakita sila kay russ ng may flamingo pink wings eh talaga matatawa at aasarin lang sila ni russ hehehe pero actually crush ko si gideon based pa lang sa description sa kanya ni eliyana. parang swoon worthy siya eh 😀

 8. Elise says:

  Tumpak! Wala pa namang takot ang loko XD awww hehe si Gideon ang original na Mac, actually. N’ung Angelos pa ang Sentinels 😀 grabe, sana talaga puwedeng i-Bluetooth na lang ang mga ideas kasi kung di kailangang i-type ang mga MS, tapos nang lahat ang mga kailangan kong isulat haha

 9. freeverse34 says:

  ayan pipila na ko kay gideon. mas konti ang pila (hopefully) niya kumpara kay mac hehehehe o kaya tipong iphotocopy or scan yung ideas mo para diretso mabasa na agad 🙂

 10. Elise says:

  Haha first in line ka na sa kanya 😉
  Yup, yup. Kung gan’un lang talaga, baka napuno ko na ang Library of Congress. Kaso ito, bagal mag-work. Forever procrastination mode XP

 11. freeverse34 says:

  yahoo!!! (talon sa tuwa) minsan lang ito yung mauuna sa pila 🙂 by the way, ask ko lang sana. kasi i want to order yung RTG books niyo ni ms. edith and problema hindi pa lumalabas sa bookware website or even sa national bookstore. pwede bang magorder na online?

 12. Elise says:

  Hahaha XD

  About RTG, I think available na siya sa Bookware mismo kasi may online seller akong contact sa FB na may copies na ng books. Try mo mag-email or tumawag sa office to check kung pwede na mag-order 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s