Full Throttle Book 4: Maximum Overdrive

Full Throttle 4 - Maximum Overdrive by Elise EstrellaFull Throttle Book 4: Maximum Overdrive
Written: 2014
Released: January 2015

Eight years ago, noong nag-aaral pa si Bella Hanaway at si Jeff ay hamak na mekaniko pa lamang sa garahe ng tatay nito, sinundo niya ang dalaga nang masiraan ito ng kotse. At doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang taon ng buhay niya—na sinundan ng walong taon ng hapdi.

He is eight years older and a lot harder today, pero hindi nawala ang pagkagusto niya sa dalaga. Magiging masaya sana siya para kay Bella kung maayos ang lalaking dine-date nito, pero dahil hindi, sa tingin ni Jeff ay kailangan na niyang kumilos.

He is going to have her again soon, iyon ang pangako niya sa sarili….

PREVIEW

Nang makarating sila sa apartment complex ni Isabella, pumarada siya sa parking lot sa ibaba lang ng gusali nito.

“Hindi mo na ako kailangang ihatid,” sabi nito nang bumaba rin siya ng kotse.

“Anong klase naman akong lalaki kung hindi man lang kita ihahatid sa pinto? Isa pa, makikigamit sana ako ng banyo.”

Natigilan si Isabella. Malinaw sa mga mata ni Jeff ang alaala nang una siyang nakigamit ng banyo matapos niyang ayusin ang kotse ng babae.

Inilahad niya ang mga palad na marumi pa rin dahil sa pagpapalit niya ng gulong ng kotse. “Maghuhugas lang ako ng kamay. That’s the least you could do after I helped you with your car.”

Emotional blackmail pero gagawin niya ang lahat.

“Fine,” buntong-hininga nito bago siya pinangunahan patungo sa building. Ipinagbukas sila ng pinto ng isang doorman at masaya siya nitong binati nang makilala siya. Pero wala siyang nagawa maliban sa pagkaway sa lalaki dahil nagmamadaling nagtungo sa elevator si Isabella na para bang gusto siyang iwan.

Umakyat sa 18th floor ang elevator at lumabas sila sa private foyer ng apartment ng babae. Binuksan ni Isabella ang pinto at pumasok si Jeff kasunod nito.

Hindi masyadong nagbago ang apartment ng dalaga mula sa alaala niya. Mukha pa rin itong tirahan ng isang praktikal na babae na parehong may kaya sa buhay at may taste. Hindi nabago ang ayos ng living room nito pero bago na ang flat screen TV, ang mga kurtina at ang painting sa itaas ng sofa.

“Alam mo naman kung nasaan ang banyo,” sabi nito matapos ipatong ang dalang handbag sa sidetable. Hindi ito makatingin sa kanya.
“Isabella.”

Nag-angat ito ng mukha pero mabilis ding nag-iwas ng tingin. “Gusto mo ba ng kape?” tanong ng dalaga bago mabilis na umiling, natataranta. “No, hindi kita dapat alukin ng kape. Sabi mo maghuhugas ka lang ng kamay.”

“Gusto ko ng kape,” ani Jeff, gamit ang tinig na hindi matatanggihan nito. “Sandali lang ako.”

Iniwan niya ito at nagtungo siya sa banyo sa isang banda ng apartment. Binuhay niya ang ilaw at nakita ang pamilyar na kulay sky blue at lavender na banyo. His body instantly went hard.

Dahil sa counter sa tabi ng lababo kung saan kasalukuyang may soap dish at isang vase ng fresh flowers, doon niya unang natikman si Isabella.

Nag-alis siya noon ng T-shirt at sinusubukang alisin ng tubig ang ilang mantsa sa kanyang damit nang pumasok si Isabella na may dalang tuwalya. Nabigla ito nang makita siya, nag-atubili pero hindi nito maalis sa kanyang dibdib ang mga mata. Namula ang mukha nito, napaawang ang mga labi, at nang mag-angat ito ng mga mata, hindi nito agad naitago ang interes at pagnanasa sa kanya.

Binitawan ni Jeff ang hawak na T-shirt at humakbang palapit kay Isabella. Mahigpit nitong hawak ang tuwalya at kinuha niya ang mga kamay nito. Nang bumukas ang palad ng dalaga at nalaglag ang tuwalya sa sahig, marahang ipinatong ni Jeff sa sarili niyang dibdib ang mga palad nito. Gumalaw ang mga daliri ni Belle, naglandas sa kanyang balat, paakyat sa kanyang mga balikat. At nang muling magtama ang kanilang mga mata, tumungo siya para halikan ito.

He had never experienced a kiss that explosive before or since. At ang susunod na naaalala ni Jeff, binuhat na niya si Isabella at iniupo sa counter sa banyo.

Isinara ni Jeff ang pinto at lumapit sa lababo. Pinagmasdan niya ang sarili roon. He was eight years older and a lot harder, pero hindi nawala ang pagkakagusto niya kay Isabella.

He was going to have her again soon, pangako niya sa sarili. Whether on this counter or not, he was going to have her again. Napangisi siya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s